Page content

Colofon

Colofon

Handreiking Natuurdaken

Een publicatie van de Green Deal Groene Daken

Auteurs Wilco van Heerewaarden (BTL Groep, GDGD Werkspoor Biodiversiteit) Tom Zegers (BTL Groep, ecoloog)

De Handreiking Natuurdaken is samengesteld door het Werkspoor Biodiversiteit binnen de Green Deal Groene Daken:

Petra van den Berg (NIOO-KNAW)

Albert Vliegenthart (de Vlinderstichting)

Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland)

Harmen Riemens (ZinCo Benelux)

Fons van Kuik (Wageningen UR)

Geertje Wijten (gemeente Amsterdam)

Stef Janssen (dak)innovator, VIBA-Expo

Met hulp van Kirsten Dingemans en Kim van de Lisdonk (Studenten Van Hall Larenstein); Marc van Wieringen en Anouk Gloudemans (Studenten HAS Hogeschool).

De Handreiking Natuurdaken is mogelijk gemaakt door Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken, BTL Groep, Branchevereniging VHG en NIOO-KNAW.

Green Deal Groene Daken

Binnen de Green Deal Groene Daken werken bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, NGO’s en kennisinstellingen samen om de duurzame voordelen van multifunctionele daken beter te benutten. De partners ontwikkelen succesvolle routes voor opschaling, zoals belastingvoordelen, betere gebouwlabels en innovatie van vraag en aanbod. We willen voorjaar 2019 door als onafhankelijk en landelijk platform multifunctionele daken: het Nationaal Daken Plan.

Meer informatie

Doe mee en benut het potentieel op het braakliggende daklandschap: www.greendealgroenedaken.nl | info@greendealgroenedaken.nl

Download en bronnen

De Handreiking Natuurdaken en bijbehorende bronnenlijst zijn te vinden op www.greendealgroenedaken.nl/biodiversiteit

Tekstadvies en redactie

Anne-Marie Bor (Procesbegeleiding Green Deal Groene Daken, NextGreen)

Yvonne Rietveld (Community Manager Green Deal Groene Daken, NextGreen)

Fotografie en illustraties

A. Bor (p12); BTL Groep (p5, 6, 13, 15, 22-24, 27, 30-32, 35-37, 39, 41, 47, 50, 56); C. Krouwels (p3); D’Olde Kamp recreatie (p10); E. Steegman (p7, 14, 19); Gemeente Den Bosch (p9, 57, 58); Green Deal Groene Daken (p11, 12, 16, 20, 21, 25, 38, 54); K. van Nierop (p8, 33, 42); Leven op Daken (p16, 44, 45, 52); M. Vlijm (p11); NIOO-KNAW (p1, 9, 26, 64); Openluchtmuseum (p11); Optigrün (p18, 22, 51); PixaBay (p48); RainProof (p4); Sempergreen (p49, 56); InvloedOntwerp.nl (p28, 30); Van der Tol BV (p17); Vesteda (p17, 59), Vlinderstichting (p18 ,43, 44, 46, 53, 54, 55); Vogelbescherming (p5); ZinCo (p29, 40).

Vormgeving

InvloedOntwerp.nl, Utrecht

© 2019 Gebruik en overname van teksten uit deze publicatie is toegestaan met vermelding van ‘bron: Handreiking Natuurdaken, Green Deal Groene Daken’. Aan deze handreiking natuurdaken kunnen geen rechten worden ontleend.

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);