Wijziging regeling CE markering bouwproducten

Wijziging regeling CE markering bouwproducten

Per 1 julie 2013 wordt de CE-markering van bouwproducten niet meer via de CPD, maar via een nieuwe Europese Verordening -de CPR (REGULATION (EU) No 305/2011)- aangestuurd. De verordening is, zonder verdere tussenkomst van de lidstaten, dwingend voor alle lidstaten en burgers / bedrijven en interpretatieverschillen hieromtrent zijn niet langer mogelijk. De geloofwaardigheid en de transparantie rond het CE-label dient hiermee te worden verhoogd.

De CPR schrijft daarnaast nog een aantal andere maatregelen dwingend voor zoals:

Accreditatie: Instanties die in het kader van CE-markering certificatie - en testwerkzaamheden uitvoeren dienen volgens eensluidende internationale afspraken te worden geaccrediteerd;

Productcontactpunten: Lidstaten dienen productcontactpunten in te richten waar leveranciers per product en geharmoniseerde norm informatie kunnen vinden over de product karakteristieken die met het oog op de bouwregeling in een lidstaat dienen te worden gedeclareerd;

Verscherpt markttoezicht: Lidstaten dienen maatregelen te treffen om het toezicht op de naleving van het aanbrengen van het CE-label te verscherpen;

Prestatieverklaring: Leveranciers worden verplicht om een prestatieverklaring op te stellen voor bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde Europese norm is opgesteld.

Bericht afkomstig van Kiwa B.V. meer informatie via www.kiwa.nl
Reactie plaatsen