Onafhankelijke Dakinspectie? Dak Informatie- en adviescentrum.

DIAC Dakadvies

Onafhankelijk Dakadvies

DIAC Dakadvies

DIAC Dakadvies is een onafhankelijk adviesbureau voor alle soorten daken. Opdrachtgevers kunnen gebruikmaken van de kennis en expertise van de deskundige adviseurs. De inspecteurs brengen de huidige conditie van het dak in kaart. Deze inspectie dient als startpunt bij het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), waarmee planmatig onderhoud en beheer van daken in werking gezet kunnen worden.Wij werken voor opdrachtgevers in de B2B voor Wbv en VvE, (semi)overheidsinstellingen of rechtsbijstand verzekeraars. Wilt u ook een inspectie laten uitvoeren door een deskundige inspecteur? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij werken niet voor particulieren.

Waar kunnen we u mee helpen?

Onafhankelijk dakinspectie

Dakinspectie & Advies

Conditiemeting conform NEN 2767 

info
Onafhankelijke dakinspectie ri e

Risico Inventarisatie

RI&E Rapport met dakveiligheidsplan

info

Dakscan Zonnepanelen

Dakscan zonnepanelen

Onderzoek dakbedekkingsconstructie

Onafhankelijk Dakinspectie? Bel DIAC Dakadvies

onafhankelijk dakinspectie Dakinspecteur

"Rapportage is het sterkste punt van het DIAC"

Elzo Klei, Technisch Adviseur bij Rosmalen Dakbedekkingen

Onafhankelijke Dakinspectie & Advies

Onafhankelijke Dakinspectie & Advies

Bij een dakinspectie van DIAC Dakadvies kunt u op de volgende werkzaamheden rekenen:

 • Een dakinspectie van de dakvlakken, inclusief dakranden, opstanden, aansluitingen en overige details, voor zover deze van invloed zijn op de waterdichtheid van de dakvlakken;
 • Het maken van de nodige insnijdingen om de onderliggende lagen te controleren en het weer waterdicht maken van deze insnijdingen;
 • Een schriftelijke rapportage van de aangetroffen situatie, inclusief een fotoreportage;
 • Staat van hoeveelheden per dakvlak;
 • Een aanbeveling voor het herstel van de aangetroffen gebreken;
 • Technische omschrijving van de uit te voeren herstel- of vernieuwingswerkzaamheden.


Werkwijze

1. Interview

2. Offerte

3. Dakinspectie

4. Rapportage

5. Advies

Voorbeeld dakinspectie rapport inzien?

Risico Inventarisatie

Werkwijze RI&E

Het uitvoeren van een Dak Risico Inventarisatie, per dakvlak, bestaat uit:

 • Inventarisatie daktoegangen;
 • Inventarisatie aanwezigheid valgevaar en eventuele genomen maatregelen;
 • Inventarisatie obstakels gerubriceerd binnen resp. 2,0 en 4,0 m1 van de dakrand;
 • Inventarisatie doorvalgevaar/struikelgevaar lichtkoepels, leidingen, etc.;
 • Het maken van een rapportage met daarin opgenomen de Evaluatie van de risico’s en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen (Plan van Aanpak);
 • Het verwerken van de aanbevelingen in een dakveiligheidsplan.

RI&E voorbeeld rapport inzien?

onafhankelijk dakinspectie, onafhankelijke dakinspectie

Offerte vergelijking

Aan het vergelijken van een offerte's of het beoordelen van een offerte zit aspecten. Juridisch, kosten, bouwtechnisch etc. Dit kan je beter aan onafhankelijke expert overlaten!

Meer diensten van het DIAC

Bestandsopname

Door middel van een bestandsopname kan DIAC Dakadvies voor u in kaart brengen wat u de komende jaren aan dakonderhoud kunt verwachten. We verrichten daarvoor een nulmeting van al uw daken en aan de hand daarvan kan per dakvlak een prognose gemaakt worden van de resterende levensduur.


Deze gegevens worden vastgelegd conform NEN2776 of conform uw bestandsbeheersysteem, waarin u ook de bijbehorende foto’s, dakplattegronden en een staat van hoeveelheden per dakvlak vindt.

Aanbestedingsbegeleiding

U kunt bij DIAC Dakadvies terecht voor de begeleiding van het aanbestedingstraject. Wij kunnen de volgende zaken van u overnemen:


 • Het aanschrijven van dakaannemers.
 • Het opmaken van een nota van Inlichtingen.
 • Het maken van offertevergelijkingen.
 • De uitvoeringsbegeleiding op locatie tijdens de werkzaamheden. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport.
 • De opleveringsinspectie, samen met opdrachtgever en dakaannemer, aan het einde van de werkzaamheden.


Bestek – Technische omschrijving

Aan de hand het dakinspectie rapport kunnen de toekomstige werkzaamheden bepaald worden.

Deze bestaat uit:

 • Klein onderhoud; 
 • Oppervlakteverbetering
 • Aanvullend onderhoud
 • Vervangend onderhoud.

Op basis van uw wensen en eisen stelt het DIAC een technische werkomschrijving of een bestek voor u op, waarin bovengenoemde werkzaamheden opgenomen zijn.

Bel: 036-530 4950

Mail: info@dakinfo.nl

Voor onafhankelijk dakinspectie & professioneel advies