Subsidie dakrenovatie? Investeringsaftrek op daken!
Belastingvoordeel bij dakrenovatie
20 juni 2018 
5 min. leestijd

Belastingvoordeel bij dakrenovatie

Wist u dat investeringen in duurzame dakbedekking, dakisolatie of groendaken mogelijk in aanmerking komen voor investeringsaftrek? Er zijn diverse leveranciers in de dakenbranche die zich inzetten voor de verduurzaming van dakbedekkingsmaterialen en zodoende realiseren dat het materiaal zelf, de applicatie en het aanbrengen van de dakbedekking via de milieulijst 2018 inzetbaar is voor extra investeringsaftrek.

Inhoud

 1. Investeringsregelingen
 2. Toelichting MIA/Vamil
 3. Milieulijst
 4. Toelichting EIA
 5. Energielijst

Investeringsregelingen m.b.t. het dak

Er zijn drie investeringsregelingen waar u aanspraak op kan maken als u uw dak wilt renoveren en/of verduurzamen.

 • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
 • Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA).
 • De Energie-investeringsaftrek (EIA)

De MIA en de Vamil maken het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk. Denk m.b.t. het dak aan duurzame dakbedekking, waterberging of groendaken. Daarnaast stimuleert de EIA investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen, zoals dakisolatie: PIR, EPS, Steenwol etc.

Toelichting MIA/Vamil

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Door af te schrijven in het jaar waarin u dat het beste uitkomt, vermindert u de fiscale winst. Voor Vamil is in 2018 een budget van €40 miljoen beschikbaar.

Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. U mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste brengen op de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Voor MIA is in 2018 een budget van €99 miljoen beschikbaar.

Voor de bedrijfsmiddelen waar het bij de dakenbranche om gaat is er altijd een combinatie van MIA plus Vamil mogelijk. Bij de MIA gaat het binnen de dakenbranche om 27% of 36% investeringsaftrek

Voorwaarden fiscale regelingen

 • Alleen voor bedrijven die vennootschaps- of inkomstenbelasting betalen.
 • Aanvraag binnen 3 maanden na opdrachtovereenkomst.
 • De fiscale aftrek kan 1 jaar terug en 9 jaar na de investering toegepast worden.
 • Het bedrijfsmiddel moet minstens 5 jaar op de bedrijfsbalans staan.

Milieulijst

Dakbedekkingsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst 2018. Hieronder is uiteengezet welke materialen/toepassingen voor het dak op de milieulijst staan. Raadpleeg voor de gedetailleerde informatie de milieulijst 2018

1. Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking

Een beloopbare eenlaags bitumen dakbedekking, die wordt toegepast als duurzaam alternatief voor de gebruikelijke tweelaags daksystemen. Hij moet mechanisch bevestigd zijn en gelast met warme lucht. Er mag geen zand, grind of leislag in de dakbedekking zitten. Ook moet de producent gegarandeerd aan het einde van de levensduur de dakbedekking innemen en zorgdragen voor volledige recycling tot herbruikbare grondstoffen voor nieuwe dakbedekking.

2. Vegetatiedak

Een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie die de dakconstructie van een bedrijfsgebouw afdekken en isoleren. Dit groendak heeft diverse functiemogelijkheden, zoals het voorkomen van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, het zuiveren van de buitenlucht of het bevorderen van broed- en foerageergelegenheid voor dieren.

3. Waterbuffering en waterberging op daken

Het gaat hier om voorzieningen voor het opvangen en bufferen van regenwater tijdens hevige regenval ter vermindering van wateroverlast of overbelasting van het riool. Meer weten over waterberging op daken?

De bedrijfsmiddelen waarbij het hierom bijvoorbeeld gaat zijn retentiekratten of sensorgecontroleerde hemelwaterafvoeren en bijvoorbeeld ook een verzwaarde dakconstructie.

Subsidie dakrenovatie sensorgestuurde hemelwaterafvoer

Hemelwaterafvoer Dakakker Rotterdam

Toelichting EIA

Met EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dubbel voordeel doordat u natuurlijk ook energiekosten bespaart.

Voorwaarden

Het betreft alleen verbeteringen van de isolatie van bestaande bedrijfsgebouwen en de som van de warmteweerstand van het dak, moet met ten minste 2,00 m2 K/W toenemen t.o.v. de oude situatie.

Er wordt voor de hoogte van de investeringsaftrek onderscheid gemaakt tussen “gewoon” na-isoleren en na-isoleren met dakisolatiemateriaal gecombineerd met witte dakbedekking.

 • Voor de verbetering van de isolatie van bestaande daken geldt voor de investeringsaftrek een maximumbedrag van € 20 per m2 te isoleren dakoppervlak.
 • Voor de verbetering van de isolatie van bestaande platte daken in combinatie met het aanbrengen van witte dakbedekking geldt voor de investeringsaftrek een maximumbedrag van € 30 per m2 te isoleren dakoppervlak.

Welke kosten komen in aanmerking volgens de energielijst?

Voor de onderstaande kosten geldt dat u de btw die u niet kunt verrekenen ook op mag voeren.

 • Aanschafkosten om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen
 • Kosten voor materialen uit eigen magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Kosten, zoals montagekosten, die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen.
 • Arbeidskosten van eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen.
 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen voor het aanpassen van bestaande bedrijfsmiddelen.
 • Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

Raadpleeg voor de gedetailleerde informatie de Energielijst 2018

Subsidie dakrenovatie? Investeringsaftrek!

Wij spitsen dit natuurlijk toe op daken, maar deze regelingen gelden uiteraard voor bredere investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen. Wij raden u aan om u te verdiepen in de Energielijst en Milieulijst en u goed te laten informeren.

Dit blog is ontstaan naar aanleiding van het subsidieonderzoek wat Derbigum door Subvention heeft uit laten voeren.

De NDA is dit online platform gestart om het "hele verhaal" van de dakenbranche te kunnen vertellen. Alle participanten in de dakenbranche vertellen hier hun verhaal over uiteenlopende thema's die momenteel belangrijk zijn. Duurzaamheid, veiligheid etc. Door al de verhalen van deze partijen aan elkaar te verbinden creëren we een overkoepelend inzicht voor organisaties en personen die geinteresseerd zijn in de bouw, onderhoud en renovatie van daken.

NDA artikelen worden mede-mogelijk gemaakt door:

Unilin
IKO
Soprema
Anjo
CCM
Dakmerk
Bouw en Uitvoering
Derbigum
Rockwool
Icopal BMI
BDA Dakadvies
Dakbehoud Nederland
Royal Roofing Materials
Optigroen
Eurofast
Green Deal Groene Daken
Guardian
Energiedak
REZ
Dakenraad
Roofs
Eurosafe
Zoontjens
Tectum
Isobouw
Bouwwerkbegroeners
Renolit
QRS
DIAC Dakadvies
Skylux
Kedge Safety Systems