Verduurzamen van onder tot boven
Verduurzamen van onder tot boven
17 september 2019 
5 min. leestijd

Verduurzamen van onder tot boven

Hoe zou u het liefst besparen op de kosten voor airconditioning? U kunt natuurlijk zelf duurzame energie opwekken, maar de warmte buiten houden is minstens zo effectief. Een daling van de binnentemperatuur van een gebouw met 0,5°C levert namelijk al snel een reductie van 8% op het energieverbruik van de airconditioning. Geheel in de lijn van de Trias Energetica betekent het tegen gaan van warmteverspilling een reductie van het energieverbruik.

Dit NDA artikel is verschenen in BouwAktua, editie Energie.

Isoleren

Dat is precies de reden dat NDA dakdekkers een dak van onder naar boven verduurzamen. Met als belangrijkste startpunt de isolatie in de dakbedekkingsconstructie. Bij nieuwbouw is in het bouwbesluit een Rc 6,0 W/mK vastgesteld voor het dak. Dit is een hogere isolatie-eis dan bij de gevel of vloer. Dit vanwege de simpele reden dat warmte opstijgt en het dak zodoende het kwetsbaarst is voor warmteverlies.

Naast de warmteweerstand is de keuze voor het type isolatiemateriaal welke verwerkt moet worden afhankelijk van de drukvastheid. De benodigde drukvastheid is op zijn beurt weer afhankelijk van de verdere verduurzamingsmaatregelen die op het dak komen. Meer gewicht betekent dat er isolatie met een hogere drukvastheid aangebracht moet worden, zoals PIR, EPS en Betopor C-EPS.

iko isobouw betopor

vlnr: EPS (Isobouw) | PIR (IKO) | Betopor C-EPS (Van Wylick)

Dakbedekking

De fabrikanten van alle verschillende soorten dakbedekking zijn in ontwikkeling qua duurzaamheid. EPDM, bitumen en kunststof. Bij alle materialen zien wij dat er aandacht is voor hergebruik, recycling en het terugbrengen van CO2 uitstoot tijdens de productie en het vervoer. Het paradepaardje “levensduur” blijft natuurlijk ook een speerpunt voor de fabrikant. Een lange levensduur is tenslotte ook duurzamer.

In feite is er geen dakbedekking aan te wijzen die qua duurzaamheid vanuit energiebesparende maatregelen de concurrentie overstijgt. Behalve witte dakbedekking, verkrijgbaar in bitumen en kunststof. Dankzij reflectie en een hoge emissiviteit (effectiviteit waarmee de dakbedekking de warmte weer terug geeft aan zijn omgeving) zorgen witte daken voor een lagere binnentemperatuur van 3 tot 5 graden en daardoor minder koellast. Dit is uiteraard alleen van belang als het dak niet verder verduurzaamd wordt met groen of waterberging een combinatie van weer koellastvermindering, geluidsabsorptie en hergebruik van water.

De verwerkingsmethode is tot slot ook nog van invloed op de duurzaamheid van de dakbedekking. De brander wordt steeds vaker vervangen door de föhn en daarnaast zijn er ontwikkelingen zoals prefab fabricering en mechanische bevestigde inductiesystemen. Met inductie wordt grote prefab membranen van dakbedekking op de plaatjes van de mechanische bevestiging gekleefd. Op deze manier komt er minder CO2 vrij.


Inductiemethode Rhinobond (Carlisle)

Water en Groen

In stedelijk gebied is het van toenemend belang dat er water vastgehouden wordt op daken. De langer durende droogteperiode en de enorme schade door pieken van wateroverlast blijkt een groeiende kostenpost voor de overheid, verzekeraars en particulieren in met name de stedelijke omgeving. Deze schade ontstaat doordat straten onder water komen te staan, omdat de riolering het water niet kan verwerken. De spaarzame grond wordt bij droogte minder snel geïnfiltreerd en alle water moet via de riolering afgevoerd worden. Het niet snel wegsluizen van het overvloedige water heeft tot gevolg dat gebouwen schade oplopen en dat het openbare leven vast komt te zitten. Daarnaast kan het oppervlaktewater vervuild raken als de riolen het regenwater niet kunnen verwerken. Als riolen dreigen over te lopen wordt het water namelijk vaak op het oppervlaktewater geloosd.

Waterdaken of retentiedaken worden bij voorkeur aangebracht in combinatie met het begroeide dak. Het retentiedak wat zich onder de begroeide laag, substraat met beplanting, bevind zorgt ervoor dat de natuur extra kan floreren. De natuur zorgt op haar beurt voor het afvangen van fijnstof en allerlei andere voordelen, zoals koeling van de omgeving en de verbetering van geluidsisolatie. In het algemeen heeft het begroeide dak een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de mens.

Groendak voordelen Greendeal groene daken

Infographic Green Deal Groene Daken

De dakbedekking van zo’n zogenaamd blauwgroen multifunctioneel dak moet overigens geschikt zijn voor langdurige waterbelasting en van de dakbedekkingsconstructie moet bij voorkeur iedere laag volledig verkleefd zijn of voorzien van een zeker de volledige levensduur werkend detectie- en signaleringssysteem.

Zon en warmte

Na alle bovenstaande verduurzamingsmaatregelen van de dakbedekkingsconstructie kijkt de dakdekker ook naar de mogelijkheden inzake opbouw van een multifunctionele dak middels bijvoorbeeld zonnepanelen en/of systemen waarmee warmte opgevangen kan worden. Deze systemen kunnen namelijk niet alleen het beste op een wit reflecterend dak maar ook bovenop een begroeid dak aangebracht worden. Sterker nog: doordat een begroeid- of wit reflecterend dak een lagere temperatuur heeft is de opbrengst van ook de zonnepanelen weer beter. Deze renderen namelijk het beste bij 25 (of minder) graden Celsius.

Over NDA

De Nederlandse Dakdekkers Associatie is een kenniscentrum over daken en exploiteert diensten, zoals Dakbehoud Nederland en het NDA Duurzaam Dak Concept (DDC). Leveranciers, adviesbureaus en uitvoerende partijen werken binnen het DDC samen met de opdrachtgever, volgens de principes van RGS, om een duurzaam dak te realiseren. DDC werkt alleen met Dakmerk gecertificeerde dakdekkers en Groenkeur gecertificeerde hoveniers, zodat uw duurzame dak onder de DAKMERK MULTI garantie aangebracht kan worden.

De NDA is dit online platform gestart om het "hele verhaal" van de dakenbranche te kunnen vertellen. Alle participanten in de dakenbranche vertellen hier hun verhaal over uiteenlopende thema's die momenteel belangrijk zijn. Duurzaamheid, veiligheid etc. Door al de verhalen van deze partijen aan elkaar te verbinden creëren we een overkoepelend inzicht voor organisaties en personen die geinteresseerd zijn in de bouw, onderhoud en renovatie van daken.

NDA artikelen worden mede-mogelijk gemaakt door:

Unilin
IKO
Soprema
Anjo
CCM
Dakmerk
Bouw en Uitvoering
Derbigum
Rockwool
Icopal BMI
BDA Dakadvies
Dakbehoud Nederland
Royal Roofing Materials
Optigroen
Eurofast
Green Deal Groene Daken
Guardian
Energiedak
REZ
Dakenraad
Roofs
Eurosafe
Zoontjens
Tectum
Isobouw
Bouwwerkbegroeners
Renolit
QRS
DIAC Dakadvies
Skylux
Kedge Safety Systems